Wednesday, 30 January 2013

ஆங்கிலம் கற்க புதிய இணையதளமும் மேலதிக வகுப்புகளும்

கொழும்பு  டி. எஸ் .சேனாநாயக கல்லூரியை சேர்ந்த திரு .சுஜீவன் ஆசிரியரால் உருவாக்கப்பட்ட இந்த இணையதளம்

English Language 

English Literature G.C.E (O/L)

General English G.C.E (A/L)

 என்ற பாடத்திட்டத்தை அடிப்படையாக கொண்டது .

இவருடைய மேலதிக வகுப்புகளுக்கு செல்ல